This Day in History: 1982-11-02

1982: E.T. regresa a casa. – E.T. el extraterrestre